AB ERASMUS + PROJESİ AÇILIŞ TOPLANTISI YAPILDI

AB ERASMUS + ‘TARAFINDAN DESTEKLENEN “TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜLERİNİN MESLEKİ YETKİNLİKLERİNİ ARTTIRMAK” PROJESİNDE İLK ADIM

TÜMEDEF’in de partneri olduğu,başkanımız Talat Yıldız ve proje sorumlumuz Ezel Çobanoğlu’nun TÜMEDEF’i temsilen katılımıyla ve Avrupa projesi ortaklarının temsilcilerinden oluşan 1. Ulusötesi Proje Toplantısı 20-21 Şubat 2020 tarihlerinde TŞOF‘da Ankara’da gerçekleştirildi.  Toplantı, proje ortaklarının kendilerini ve ilgili kuruluşlarını tanıtmaları için oldukça verimli bir ortam sunmuş oldu. Proje teklifini ayrıntılı olarak gözden geçirmek, projenin finansal yönlerinin açıklanması,  projenin zaman ve faaliyet planlamasını gözden geçirmek ve projenin yönetim, tanıtım, yaygınlaştırma ve kalite planlarının incelenmesi gibi konular tartışıldı ve ortak kararlara varıldı. Önde gelen kuruluşlar, projenin ilk iki çıktısı üzerine sunumlar yaptılar ve bu bağlamda hazırlanacak temel rapor ve mesleki yeterlilikler tablosunu tartıştılar.

TŞOF Genel Başkanı Sayın Fevzi Apaydın, heyeti ofisinde ağırladı ve yapılan kısa görüşmede katılımcıların taşımacılık sektörü ve ortak ülkelerdeki sürücülerin eğitimi hakkında fikir alışverişinde bulunmalarını sağladı. Toplantı bir buçuk gün sürdü ve yabancı konuklarımızın ülkelerine dönüşleri ile tam olarak sonuçlandı.

Your Thoughts